Disertacion i Rezart Xhani – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Rezart Xhani – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “PARASHIKIMI I RECIDIVËS NË TUMORET JOINFILTRATIVE TË VEZIKËS URINARE”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                                          SPECIALITETI: KIRURGJI                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                            Prof. Asc. Dr. Bajram Bega                         Rezart Xhani

                                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/02/Tema-PhD-R.-Xhani-20-Janar.pdf