Disertacion i ELTON ABAZ CEKAJ – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i ELTON ABAZ CEKAJ – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË 

        TEMA: “Vlera e ekografisë me color doppler evazave renale në hipertension dhe nefropati krahasuar me angio CT”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

                                                                                                                                             SPECIALITETI: IMAZHERI                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              Udhëheqës shkencor:                                            Kandidati

                                                                                                          Prof. Dr. Maksim ÇELA                                   ELTON ABAZ CEKAJ

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/07/elton-cekaj-doktoratura_25.06.2021.pdf