Disertacion i Denisa BAJRAKTARI – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Denisa BAJRAKTARI – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË 

        TEMA: “PERCAKTIMI I INCIDENCES SE PATOLOGJIVE BENINJE TË QAFËS SË MITRËS. DIAGNOZA DHE TRAJTIMI”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

                                                                                                                             SPECIALITETI: OBSTETRIKE-GJINEKOLOGJI                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              Udhëheqës shkencor:                                            Kandidati

                                                                                                          Prof. Dr. Rubena MOISIU                                  Denisa BAJRAKTARI

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/07/Denisa-BAJRAKTARI.pdf