Disertacion i Faton KRASNIQI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE

Disertacion i Faton KRASNIQI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE

        TEMA: “APLIKIMI I CPAP-IT TË HERSHËM DHE ADMINISTRIMI I SURFAKTANTIT NË TRAJTIMIN E SINDROMIT TË DISTRESIT RESPIRATOR”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                          Udhëheqës shkencor:                                            Kandidati:

                                                                                                   Prof. Dr. Edmond PISTULLI                               Faton KRASNIQI

                                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/04/11.02.22.pdf