Disertacion i Migena QATO – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Migena QATO – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “SËMUNDJET MIKROBIKE FEBRILE DHE SINDROMI
FEBRIL MIMETIKO- INFEKTIV NË EPOKËN E
GLOBALIZMIT”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                             SPECIALITETI: SËMUNDJET INFEKTIVE                                                                                                                                                                         

                                                                                                          Udhëheqës shkencor:                                            Kandidati:

                                                                                                  Prof. Dr. Dhimitër Kraja                                   Migena QATO

                                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/04/Migena-QATO-PHD-.pdf