Disertacion i FISNIK MEKAJ – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, TIRANË

Disertacion i FISNIK MEKAJ – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “PERI-IMPLANTITET, INCIDENCA, SHKAKTARËT DHE EFIKASITETI I MJEKIMIT NË KOSOVË

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

PROF. DR. OSMAN SEJFIJA                                                 FISNIK MEKAJ

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/01/PDF-2.pdf