Disertacion i Petrit Gecaj – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, TIRANË

Disertacion i Petrit Gecaj – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “PËRCAKTIMI I MARKUESVE TUMORALË ME METODEN E
IMUNOFLUORESHENCËS NË PLLAKË NITROCELULOZË. VLERA E
MARKUESVE TUMORALË CEA, CA 19-9 DHE AFP NË PATOLOGJITË MALINJE TË MËLÇISË

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Dr. Robert Andoni                                                 Petrit Gecaj

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/01/PDF-1.pdf