Disertacion i FITIM MARKU- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i FITIM MARKU- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “ASISTENCA VENTILATORE NË PACIENTËT ME INSUFICIENCË RESPIRATORE NGA INTOKSIKIMET ME FOSFORORGANIK”

Specialiteti: ANESTEZI & REANIMACION

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

  Prof.Dr.Mihal Kërçi                                     FITIM MARKU

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/09/FITIM-MARKU-punimi-perfundimtar.pdf