Disertacion i Klodeta MUÇAJ- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Klodeta MUÇAJ- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “KRIZA HIPERTENSIVE
DHE KOMPLIKACIONET E SAJ”

Specialiteti: KARDIOLOGJI

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

Prof. Dr. Petrit BARA                                     Klodeta MUÇAJ

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/09/Klodeta-Muçaj-PhDok.pdf