Disertacion i ILTA BYLYKBASHI- FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i ILTA BYLYKBASHI- FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

TEMA: “Menaxhim aktiv i periudhës së tretë të lindjes: Parandalimi dhe trajtimi i hemorragjisë së paslindjes

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

Specialiteti: OBSTETRIKË -GJINEKOLOGJI

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

         Prof. Dr. Afërdita Manaj                                             ILTA BYLYKBASHI

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/10/Disertacion_Ilta_Bylykbashi.pdf