Disertacion i VALVITA REÇI- FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i VALVITA REÇI- FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

TEMA: “Karakteristikat mikromorfologjike të degëve perforante-AA.Lenticulostriatae të arteries së mesme trurore (Arteria Cerebri Media) ne vaskularizimin e bërthamave trurore

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

Specialiteti: Mjekësia Paraklinike

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

         Prof. Dr. Luljeta ÇAKËRRI                                           VALVITA REÇI

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/10/Disertacioni-PhD.pdf