Disertacion i Naun Sinani – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Naun Sinani – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “VLERËSIMI I EFIÇENCËS NË KUJDESIN SHËNDETËSOR DYTËSOR NË RAJONIN ELBASAN”

                                                                                                         Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                                        Kandidati:

                                                                                                              Prof. Dr. Enver Roshi                                         Naun Sinani

                                                                                                                 

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/01/2023-Qershor-Naun-Sinani-Tema-Gjithe-PhD-Final-derguar.pdf