Disertacion i Rudina Prifti – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Rudina Prifti – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “SIGURIA E BARNAVE NË MJEDISET SPITALORE DHE ROLI I FARMACISTIT”

                                                                                                         Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                                        Kandidati:

                                                                                                              Prof. Asoc. Manika Kreka                                Rudina Prifti

                                                                                                                 

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/01/DOKTORATURA-Rudina-Prifti-E-sakta.pdf