Disertacion i ODETA HOXHAJ – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i ODETA HOXHAJ – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË 

        TEMA: “INCIDENCA DHE PREVALENCA E HEMORRAGJIVE UTERINE FUNKSIONALE NË PERIUDHËN E AKTIVITETIT GENITAL”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

                                                                                                                             SPECIALITETI: OBSTETRIKË-GJINEKOLOGJI                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              Udhëheqës shkencor:                                            Kandidati

                                                                                                          Prof. Dr. AVENIR BALILI                                  ODETA HOXHAJ

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/07/ODETA-HOXHAJ-pdf-OK.pdf