Disertacion i PRANVERA KRISTANI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i PRANVERA KRISTANI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “KOMPLIKACIONET NË TË SËMURËT ME CIRROZË HEPATIKE, VLERËSIMI I PARAMETRAVE KLINIKE E BIOLOGJIKË, MENAXHIMI DHE ECURIA E KOMPLIKACIONEVE NË PROGNOZËN E CIRROZËS”

                                                                                                         Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                                        Kandidati:

                                                                                                              Prof. Adriana Babameto                          PRANVERA KRISTANI

                                                                                                                 

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/11/DOKTORATURA-Pranvera-Kristani..-Varianti-integral-1.pdf