Disertacion i Elga Spaho – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Elga Spaho – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “PSIKOZA-EMIGRACIONI DHE FAKTORET SOCIO-DEMOGRAFIKE”

                                                                                                         Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”                                                                                                   

                                                                                                                            SPECIALITETI:  Psikiatri                                                                                                                                

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                                        Kandidati:

                                                                                                                   Prof.Asc Valbona Alikaj                                      Elga Spaho

                                                                                                                 

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/11/Psikoza-emigracioni-dhe-faktorët-socio-demografik_Doktorante-Elga-SPAHO_2023.pdf