Disertacion i SONILA BORICI (Shala) – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i SONILA BORICI (Shala) – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “ROLI I PROVAVE FUNKSIONALE RESPIRATORE NË DIAGNOZËN E
ASTMËS TEK FËMIJËT

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR I SHKENCAVE”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

    Prof. Dr. Luljeta Serbo (Kota)                                    Sonila Borici (Shala)

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/10/Dizertacion-Roli-i-provave-funksionale-respiratore-ne-diagnozen-e-astmes-tek-femijet-1.pdf