Disertacion i SUELA LELI(TOLE) – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i SUELA LELI(TOLE) – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “IDENTIFIKIMI I TË SËMURËVE ME HEMOKROMATOZË NË POPULLATËN SHQIPTARE NËPËRMJET ANALIZËS SË GJENIT HFE DHE PËRDORIMI I ANALIZAVE BIOKIMIKE TË MBINGARKESËS SË HEKURIT PËR DIAGNOSTIKIMIN E HERSHËM TË SËMUNDJES”

                                                                                                         Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”                                                                                                   

                                                                                                                            SPECIALITETI:  LABORATOR KLINIK – BIOKIMIK                                                                                                                               

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                                        Kandidati:

                                                                                                                PROF.DR GJERGJI MINGA                                     SUELA LELI(TOLE)

                                                                                                                 

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/01/Tema-PhD-Suela-Leli.pdf