Disertacion i TATJANA ZIU – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i TATJANA ZIU – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË 

        TEMA: “REZUTATET E HERSHME DHE TË VONSHME TË OPERACIONEVE TË KATARAKTËS ME ANË TË FAKOEMULSIFIKIMIT”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

                                                                                                                                      SPECIALITETI: OKULISTIKË                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              Udhëheqës shkencor:                                            Kandidati

                                                                                                      Prof. Dr. Sulejman Zhugli                                     TATJANA ZIU

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/06/Disertacioni-i-Dr.-Tatjana-Ziu-I-fundit-fare.pdf