Disertacion i Glodiana SINANAJ – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Glodiana SINANAJ – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “KUJDESI DHE MENAXHIMI INFERMIEROR (PËR LËKURËN) NË
PACIENTËT ME HIV”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

                                                                                                                                      SPECIALITETI: SHKENCA INFERMIERORE                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              Udhëheqës shkencor:                                            Kandidati

                                                                                                    Prof. Asoc. Arjan HARXHI                                      Glodiana SINANAJ

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/06/pdf-2.pdf