Disertacion i Valentina Asabella – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Valentina Asabella – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “PREVALENCA E DEPRESIONIT TE PACIENTËT PAS SËMUNDJES CEREBROVASKULARE”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

                                                                                                                                      SPECIALITETI: PSIKIATRI                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              Udhëheqës shkencor:                                            Kandidati

                                                                                                    Prof. Dr. Mira Rakacolli                                       Valentina Asabella

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/06/Tema-Dr.-Valentina-PhD-24-Maj-finale.pdf