Disertacion i Sahadete SHALA – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Sahadete SHALA – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “INFERTILITETI BASHKËSHORTOR NË KOMUNËN E PRISHTINËS 2000 – 2010″

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

                                                                                                                                      SPECIALITETI: OBSTETRIKË-GJINEKOLOGJI                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              Udhëheqës shkencor:                                            Kandidati

                                                                                                      Prof. Dr. Gjergji THEODHOSI                             Sahadete SHALA

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/06/Pdf-3.pdf