Disertacion i Z. Bilbil Hoxha – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Z. Bilbil Hoxha – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “ ROLI I VAZAVE ABERANTE RENALE NË PATOLOGJINË E OBSTRUKSIONIT TË SEGMENTIT PIELO-URETERAL

                                                                                                         Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”                                                                                                   

    SPECIALITETI:  ANATOMI NORMALE E NJERIUT
                                                                       

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                                        Kandidati:

                                                                                                              Prof. Asc. ARTUR HAFIZI                              Z. Bilbil Hoxha

                                                                                                                 

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/04/PhD-Bilbil-Hoxha-Final-1.pdf