Disertacion i Ornela Nuredini – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Ornela Nuredini – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “ VLERA E FIBROSKOPISË NË KANCERIN E MUSHKËRIVE (FBS/të dhënave kliniko-radiologjike)

                                                                                                         Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”                                                                                                 

SPECIALITETI: PNEUMOLOGJI
                                                                       

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                                        Kandidati:

                                                                                                              Prof. Dr. Jul Bushati                                        Ornela Nuredini

                                                                                                                 

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/04/PhD_Ornela-Nuredini.pdf