Ditët informative për Programin Erasmus+ dhe thirrjen për Projekte për Ngritje Kapacitetesh

Ditët informative për Programin Erasmus+ dhe thirrjen për Projekte për Ngritje Kapacitetesh

Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA) organizon ditët informuese mbi dimensionin ndërkombëtar të Programit Erasmus+ dhe thirrjen për Projekte për Ngritje Kapacitetesh në Arsimin e Lartë (CBHE) –  2023.

Për më tepër informacion klikoni në linqet e mëposhtme.

 

  1. Theinternational dimension of the Erasmus+ Programme: focus on newcomers (25/11/2022):

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-international-dimension-erasmus-programme-2022-11-25_en

  1. General Infoday onErasmus+ Capacity Building in Higher Education (09/12/2022):

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-programme-capacity-building-higher-education-2022-12-09_en