Hapet edicioni i 4-ët i “Konkursit të Punimeve Kërkimore” organizuar nga projekti CleanScore

Hapet edicioni i 4-ët i “Konkursit të Punimeve Kërkimore” organizuar nga projekti CleanScore

👩‍🎓👨🏻‍🎓Ftohen të gjithë studentët shqiptarë dhe nga rajoni të aplikojnë me një punim që duhet të përmbushë këto kritere:
• Punimi duhet t’u përmbahet rregullave të shkrimit akademik
• Të jetë në gjuhën angleze
• Të jetë punim origjinal dhe të mos përmbajë plagjiaturë (të gjitha punimet do t’u nënshtrohen një kontrolli nga Komisioni i Vlerësimit nëpërmjet platformës “akademia.al”)
• Të jetë punim argumentues
• Të përmbajë 2.000 – 2.500 fjalë
• Të paktën 50% e referencave në punim duhet të jenë nga “JSTOR”
⏳ Afati i fundit i aplikimeve – 15 Shkurt 2023
ℹ️ Për më shumë informacion vizitoni faqen e CleanScore dhe The_AADF