Events

Ftesë për pjesëmarrje në eventin “REBECA Researchers2Businesses”

Free

Në kuadër të Rrjetit Euraxess Hubs, lutem gjeni bashkëngjitur ftesën për pjesëmarrje në eventin “REBECA by EURAXESS virtual matchmaking fairs – Researchers2Businesses”. Fokusi I aktivitetit, është takimi dhe shkëmbimi i përvojave  me kompanitë më të mira në Europë, që operojnë në fushat Health and Wellbeing dhe Climate, Environment, and Mobility. Në këto takime do të informoheni mbi mundësitë e […]

At

DIABETI DHE ZEMRA

Free

Mjekët e familjes  dhe gjithë personeli mjekësor, prej kohësh përballen me vështirësitë e ndjekjes dhe trajtimit të personave me diabet. Pjesa më e madhe e diabetikëve, aktualisht, kanë një kontroll të pakënaqshëm të diabetit dhe të faktorëve të riskut kardiovaskular, që kërkon një ndërhyrje imediate dhe disa planëshe. Këtij qëllimi i shërben edhe ky aktivitet […]

At
Page 1 of 512345