Ftesë për pjesëmarrje në eventin “REBECA Researchers2Businesses”

Në kuadër të Rrjetit Euraxess Hubs, lutem gjeni bashkëngjitur ftesën për pjesëmarrje në eventin “REBECA by EURAXESS virtual matchmaking fairs - Researchers2Businesses”. Fokusi I aktivitetit, është takimi dhe shkëmbimi i përvojave  me kompanitë më të mira në Europë, që operojnë në fushat Health and Wellbeing dhe Climate, Environment, and Mobility. Në këto takime do

Start

End

Në kuadër të Rrjetit Euraxess Hubs, lutem gjeni bashkëngjitur ftesën për pjesëmarrje në eventin “REBECA by EURAXESS virtual matchmaking fairs – Researchers2Businesses”.

Fokusi I aktivitetit, është takimi dhe shkëmbimi i përvojave  me kompanitë më të mira në Europë, që operojnë në fushat Health and Wellbeing dhe Climate, Environment, and Mobility.

Në këto takime do të informoheni mbi mundësitë e karrierës kërkimore jashtë akademisë, pozicionet tipike të kërkimit dhe zhvillimit në sektorë joakademike, kërkesat dhe përgjegjësitë e stafit të K&ZH, diskutime dhe shkëmbim experience me stafin kërkimor në industri, gjithashtu ju jepet mundësia të prezantoni arritjet tuaja kërkimore, të kërkoni bashkëpunim dhe praktikë.

Researchers2Businesses është e hapur për regjistrim edhe për kompanitë Shqiptare që duan të prezantojnë profilin e tyre dhe janë në kërkim të stafeve kërkimore shkencore që vijnë nga universitetet.

TOPICS AND DATES

 

Health and Wellbeing Climate, Environment, and Mobility

 

 

taking care of our health and well-being

in a broad sense

 

improving and protecting the climate to prevent

and slow‑down climate changes and/or contributing

to developing, designing and/or piloting new mobility/transport solutions

 

Date: June 6 – 7th, 2022 Date: June 20th, 2022

 

The related areas could be e.g.:

• Medicine, Human Health, Therapeutics

• Clinical research, trials

• Pharmacy/Pharmaceutics

• Microbiology/Biology/Biotechnology

• Biochemistry/Biophysics

• Technologies related to Biological sciences

• Information processing & systems, IT applications

related to Health

• Medical devices, sensors

• Diagnostics

• Care, Hygiene, Beauty

• Food production, Food quality and safety,

Nutrition

• Agriculture

• Sports, Leisure, Sports Medicine

• Ageing

• Mental health and Wellbeing

The related areas could be e.g.:

• Meteorology/Climatology

• Electronics/Microelectronics retaled to Transport

• Information processing & systems, IT applications

related to Transport

• Transport technologies

• Environmental Engineering & Technology

• Air, Soil. Water pollution, treatment & protection,

waste & water management

• Climate change mitigation

• Environment management Systems

• Measurement, Detection tools, Sensing

technology, Standards

• Ecology/Biodiversity

• Fire safety, Hazardous materials and Radiation

protection

• Renewable sources of energy

• Socio‑economic aspects/models of Climate change

Linku I regjistrimit:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hn2_d5PKSUy80a6ihyvkBSCbYFI2gyNAvj7NUJewYXxURTFEWEQ0QUZERFdTVDRDTjdQMFpLQlkxRCQlQCN0PWcu

Researchers2Businesses  Health & Wellbeing – Companies We will be receiving applications by: May 6th, 2020.

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hn2_d5PKSUy80a6ihyvkBSCbYFI2gyNAvj7NUJewYXxUNFBNVUhEQjREV0NBUEZVM0VOM1o3TUlaNyQlQCN0PWcu

Researchers2Businesses  Health & Wellbeing – Researchers- We will be receiving applications by: May 6th, 2020.

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hn2_d5PKSUy80a6ihyvkBSCbYFI2gyNAvj7NUJewYXxUMkdFQzVOOFRBVUZRQ09DNUlOSzlYWDNFRiQlQCN0PWcu

Climate, Environment & Mobility  – Companies – We will be receiving applications by: May 13th. 2022.

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hn2_d5PKSUy80a6ihyvkBSCbYFI2gyNAvj7NUJewYXxUN0QwUEdKWTc5RjdBV1pHNUEyTEZGU01UOSQlQCN0PWcu

Climate, Environment & Mobility  – Researchers  – We will be receiving applications by: May 13th. 2022.

MORE DETAIL