Roli i mjekësisë laboratorike në menaxhimin e pandemisë së COVID-19

Situata e krijuar nga pandemia nga Covid-19 nxorri në pah nevojën për informimin e mjekëve, në kuadrin e edukimit në vazhdim. Organizata boterore (International Federation of Clinical Chemistry) dhe europiane (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) e mjekësisë laboratorike ka publikuar dhe përditësuar në vazhdimësi udhëzues lidhur me

Start

End

Situata e krijuar nga pandemia nga Covid-19 nxorri në pah nevojën për informimin e mjekëve, në kuadrin e edukimit në vazhdim. Organizata boterore (International Federation of Clinical Chemistry) dhe europiane (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) e mjekësisë laboratorike ka publikuar dhe përditësuar në vazhdimësi udhëzues lidhur me testet laboratorike dhe interpretimin e tyre në ndihmë te diagnozës, mjekimit dhe menaxhimit të të sëmurëve me COVID-19.

Ky format që sjell Departamenti i Laboratorëve mendojmë që do të përmiresojë qasjen ndaj interpretimit te testeve laboratorike bazuar edhe në eksperiencen tonë në QSUNT.

MORE DETAIL