HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE  NË UNIVERSITETIN E ARISTOTELIT NË SELANIK, GREQI

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E ARISTOTELIT NË SELANIK, GREQI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Universitetin e Aristotelit, Selanik Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020/2021.

Mobiliteti përfshin:

Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie

Kohëzgjatja e mobilitetit:  

5 ditë + 2 ditë udhëtim

Bursa përfshin:

Kompensimin ditor (180 EURO në ditë për stafin)

Koston e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës). Për të përcaktuar distancën, klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit që ofron Universiteti i Akuilës, në Itali klikoni në linkun e mëposhtëm;

https://eurep.auth.gr/

Dokumentet që duhet të dorëzohen:     

  1. Curriculum Vitae në gjuhën Angleze në formatin Europass
  2. Fotokopje e pasaportës
  3. Lista e publikimeve në gjuhën Angleze
  4. Letër motivimi në gjuhën Angleze
  5. Vërtetim punësimi (i përkthyer dhe i noterizuar në gjuhën Angleze)
  6. Certifikata që vërteton njohuritë e gjuhës Angleze në nivelin B2, e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën Angleze
  7. Vërtetim nga Dekani i Fakultetit që lejon shkëputjen nga puna për të kryer mobilitetin

Plani i Mobilitetit

Plani i mobilitetit

Për të shkarkuar formatin e planit të mobilitetit klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/10/Plani-i-Mobilitetit.pdf

Afati për aplikim: 11.11.2020

Dokumentet duhen dorëzuar  të skanuara në adresën. international.office@umed.edu.al