Kërkesa për partneritet

Kërkesa për partneritet

Të nderuar pedagogë të UMT,

Gjeni bashkëlidhur kërkesat për partneritet ardhur nga:

  • Sanochemia, kompani austriake e interesuar për pjesëmarrje në Topic 2A mbi prodhimin, e cila ofron ekspertizë mbi Zhvillimin e Proceseve dhe sintezën kimike të përbërësve farmaceutike aktive.
  • Uvireso, kompani Lituaneze, e interesuar për të marrë pjesë në Topic “Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment” (SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A).
  • Një nga institutet e Universitetit të Beogradit ( Institute for Biological Research “Siniša Stanković” (IBISS) ), i cili interesohet të jetë partner në një nga projekt-propozimet e fushave:

1) Scaling up innovation for active and healthy ageing

2) International cooperation in smart living environments for ageing people

 Për më shumë informacion mbi strukturat e mësipërme, gjeni materialet bashkëngjitur, bashkë me kontaktet përkatëse.

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/05/H2020_EoI_Sanochemia_Austria_2A.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/05/IBISS-Profile-Neurobiology-Department.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/05/Partner-Search-Form-UVIRESO.pdf