Letër e Koordinatorit të Përgjithshëm të COMSTECH-OIC

Letër e Koordinatorit të Përgjithshëm të COMSTECH-OIC

Përshëndetje të nderuar!
Në MASR nëpërmjet Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme është përcjellë letra e Koordinatorit të Përgjithshëm të COMSTECH-OIC (bashkëlidhur), dërguar nga COMSTECH (Komiteti i Përhershëm i Bashkëpunimit Shkencor dhe Teknik i Organizatës së Bashkepunimit Islamik) lidhur me aplikimet për cmimet COMSTECH “Awards 2019” në fushën e shkencës.

Afati i fundit i aplikimeve eshte data 31 Tetor 2019.

Për më shumë klikoni linkun:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/10/Shkresa-COSMETCH-1.pdf