Professors

Prof. Dr. ALMA IDRIZI

ZV. REKTORE PËR ANËN KLINIKE DHE DIAGNOSTIKE

Dr. DURIM ÇELA

Zv. DEKAN I FAKULTETIT TE MJEKESISE

Prof. Asc. VJOLLCA SHPATA

Zv. DEKANE E FAKULTETIT TE SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Prof. Asc. EDIT XHAJANKA

DEKANE E FAKULTETIT TË MJEKËSISË DENTARE

CURRICULUM VITAE Pedagoge pranë Departamentit të Ortopedisë Stomatologjike, Fakulteti i Mjekësisë Dentare. Mësimdhënie: “Protetikë Paraklinike”-viti II; “Gnatologji” – viti IV; “Protezë Totale”- viti V. Titullare lënde: “Protezë Totale”; “Gnatologji”. Diplomuar me DIPLOMË “SHKËLQYER” në vitin 1990, në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Stomatologji. Gjatë viteve 1990-1997 ka punuar si ordinatore pranë Klinikës Stomatologjike Universitare. Që prej vitit […]

Page 1 of 512345