MESAZH SENSIBILIZUES NGA UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Një nismë e tillë po ndërmeret në rang ndërkombëtar duke theksuar edhe një herë rëndësinë e situatës. (https://www.hawaii.edu/news/2020/07/14/power-of-public-health-808/)