MISSION CANCER EVENT 10.09: slide Prof. Ricciardi

MISSION CANCER EVENT 10.09: slide Prof. Ricciardi

Të nderuar pedagogë të UMT,

Në kuadër të aktivitetit “Mission Cancer Event”, mbajtur më datë 10 Shtator 2020,  lutem gjeni bashkëngjitur prezantimin e mbajtur nga Prof. Walter Ricciardi, Chair of the Mission Boards Horizon Europe.

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/RICCIARDI_Italy-Horizon-Europe-Mission-on-Cancer-10-09.pdf

Ky event pati në fokus programin Horizon Europe, ku pjesë e strukturës është  tema e kancerit.

Pesë janë fushat e veprit (cancer),  ku do të përqëndrohen thirrjet në ardhje Horizon Europe:

1. understanding

2. prevention

3. diagnosis and treatment

4. quality of life

5. equitable access

Në këtë drejtim, Institucionet Italiane të cilat oragnizuan eventin po koordinohen për të bërë një sistem të vetëm për pjesëmarrje në thirrjet “Cancer” që do të shpallen nga Horizon Europe.

Sygjerohet të kontaktohet me Institucionet përgjegjëse Italiane, Universitete, Spitale, Qendra Kërkimore etj, për të ofruar ekspertizën tuaj mbi këto tema dhe për t’u bërë pjesë e konsorciumeve.