Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021

Në listat e mëposhtme gjeni renditjen e kandidatëve që kanë aplikuar në programet e studimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021

 1. Aplikantët e programit të studimit “Mjekësi e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 2. Aplikantët e programit të studimit “Farmaci“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 3. Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 4. Aplikantët e programit të studimit “Stomatologji“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 5. Aplikantët e programit të studimit “Higjenist Dentar“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 6. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Dentare“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 7. Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 8. Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 9. Aplikantët e programit të studimit “Mami“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 10. Aplikantët e programit të studimit “Logopedi“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 11. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021
 12. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori“, raundi I-rë, viti akademik 2020-2021

*Kandidatët që kanë aplikuar në programet e studimit “Mjekësi e Përgjithshme“, “Stomatologji” ose “Farmaci“, me ID maturanti:

 • 200810700036 dhe 204815500012
 • 201746600006 dhe 203625000104
 • 201939700288 dhe 201940200018
 • 201215700020 dhe 204013000087
 • 201938700018 dhe 202922400007
 • 200708600127 dhe 202921500042
 • 201948200037 dhe 202630500007
 • 201216100011 dhe 201939400075
 • 201807300029 dhe 202630500054
 • 201937900049 dhe 203123800009
 • 201215000017 dhe 201938600023
 • 200100200205 dhe 203724500138
 • 201937900056 dhe 204013300137
 • 200403700085 dhe 203341300031

rezultojnë me pikë të barabarta pas aplikimit të të gjithë filtrave renditjes. Kandidatët e mësipërm njoftohen se shorti për renditjen përfundimtare të tyre, do të zhvillohet ditën e shtunë, datë 29.08.2020, ora 12.30, pranë Rektoratit të UMT. Kandidatët ftohen të paraqiten të paktën 30 minuta para zhvillimit të shortit, të pajisur me mjet identifikimi dhe certifikatën e maturës shtetërore.

Procedurat e mëtejshme do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, i ndryshuar

REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË