NJOFTIM ANULLIMIN E KONKURSIT  “MAGAZINIER NË FAKULTET”, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË

NJOFTIM ANULLIMIN E KONKURSIT “MAGAZINIER NË FAKULTET”, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË

Universiteti i Mjekësisë Tiranë, njofton anullimin e konkursit të Fakultetit të Mjekësisë, në pozicionin e punës personel administrativ “Magazinier në Fakultet”, Dega e Menaxhimit të Shërbimeve, në Fakultetin e Mjekësisë, shpallur gabim në buletinin nr. 142 datë 27.09.2021, Agjencisa e Prokurimit Publik (APP) faqe 314/322 – 316/322.