NJOFTOJMË ANULLIMIN E KONKURSIT 2 (DY) “SPECIALIST” NË DEGËN E FINANCËS, ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË

NJOFTOJMË ANULLIMIN E KONKURSIT 2 (DY) “SPECIALIST” NË DEGËN E FINANCËS, ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË

Universiteti i Mjekësisë Tiranë, njofton anullimin e konkursit për personel administrativ 2 (dy) “Specialist”, në Degën e Financës, me kontratë me afat të caktuar në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë Tiranë, shpallur në faqen e UMED  me datë 05.11.2021.