NJOFTIM PËR NISJEN E PROCESIT MËSIMOR ONLINE, NË TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT TË UMT

NJOFTIM PËR NISJEN E PROCESIT MËSIMOR ONLINE, NË TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT TË UMT

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, më Vendim Rektorati nr. 7, datë 24.03.2020, njofton se për shkak të gjendjes së epidemisë COVID-19, duke nisur nga data 30 mars 2020, procesi mësimor do të zhvillohet nëpërmjet platformave të ndryshme online (Google Classroom, Moodle, Edumeet, etj).

Vendim Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT

UMT google classroom manual-pedagogu

Manual Edumeet UMT