SHTYHET PROCESI APLIKIMIT PËR ANËTARËT E KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

SHTYHET PROCESI APLIKIMIT PËR ANËTARËT E KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar ne urdhrin Nr. 99, datë 26.3.2020 të Ministres së Arsimit Sportit dhe Rinisë, njoftojmë se shtyhet procesi i aplikimit për anëtarët e Komisionit Institucional Zgjedhor në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë deri në një njoftim tjeter.
Rektorati i UMT