NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT TË DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT PËR PËRJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT TË DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT PËR PËRJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Nisur nga kërkesat e shumta të studentëve që aplikojnë për përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, mbështetur kërkesa e tyre edhe nga Këshillat Studentorë, njoftojmë: shtyrjen e afatit të dorëzimit të dokumentacionit, deri më datë 11.12.2018.