NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

Në vijim të aktivitetit “Diabeti dhe Zemra”, ju njoftojmë se ky aktivitet do të përsëritet në datë 20 prill 2022, pranë Hotel Sokrat, Tiranë.
Aktiviteti do të mbahet në 3 orë efektive, në sallë dhe online nëpërmjet platformës Zoom, me kredite të miratuara 4.5 për pjesëmarrësit në sallë dhe 3 kredite për pjesëmarrësit online, i cili ofrohet për mjek specialist të fushës, farmacist, infermier.

Person kontakti: Ornela Laze

Email: orilazes@yahoo.com

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/3126666423?pwd=RTl1b1R5STE0UE4xR3JxVCtrSmlFQT09

Meeting ID: 312 666 6423
Passcode: 7wJn2b

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/04/Programi-i-edukimit-Tirane-20-Prill-2022.-docx.pdf