Njoftim për zhvillim aktiviteti.

Njoftim për zhvillim aktiviteti.

Në vijim të aktivitetit “Diabeti dhe Zemra”, ju njoftojmë se ky aktivitet do të përsëritet në datë 27 maj 2022, pranë Hotel Sokrat, Tiranë.

Aktiviteti do të mbahet në 3 orë efektive, në sallë dhe online nëpërmjet platformës Zoom, me kredite të miratuara 4.5 për pjesëmarrësit në sallë dhe 3 kredite për pjesëmarrësit online, i cili ofrohet për mjek specialist të fushës, farmacist, infermier.
Person kontakti: Ornela Laze

Email: orilazes@yahoo.com

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/05/DIABETI-DHE-ZEMRA-27-Maj-2022.docx