NJOFTIM PER ZHVILLIM AKTIVITETI

NJOFTIM PER ZHVILLIM AKTIVITETI

Në vijim të aktivitetit “Diabeti dhe Zemra”, ju njoftojmë se ky aktivitet do të përsëritet në datë 18 Maj 2023 ora 14.00 në Pallatin e Kulturës Laç.

Aktiviteti do të mbahet në 3 orë efektive, me kredite të miratuara 4.5 për pjesëmarrësit në sallë, i cili ofrohet për mjek specialist të fushës, farmacist dhe infermier.

Person kontakti: Ornela Laze

Email: orilazes@yahoo.com

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/05/DIABETI-DHE-ZEMRA-Lac-18-Maj-2023-1.docx