PEZULLIM MËSIMI

PEZULLIM MËSIMI

Me qëllim përfundimin e vlerësimit teknik të ambjenteve dhe sigurimin e një situate sa më të përshtatëshme për procesin akademik, në pozicionin e Rektorit të UMT, urdhëroj vazhdimin e ndërprerjes së mësimit deri në fund të javës, datë 6 dhjetor! Data e rifillimit të procesit akademik do të njoftohet në vazhdim!