Projekti: “Polimorfizmi gjenetik i sistemit HLA në popullatën shqiptare dhe roli i markuesve imunologjikë dhe imunogjenetikë në realizimin e transplanteve dhe diagnozën e sëmundjeve autoimmune”

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI  I  MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI  I  MJEKËSI

NJËSIA BAZË E LABORATORËVE – SHËRBIMI I IMUNOLOGJISË 

DHE PAJTUESHMËRISË INDORE

Titulli i Projektit:

“POLIMORFIZMI GJENETIK I SISTEMIT HLA NË POPULLATËN SHQIPTARE DHE ROLI I MARKUESVE IMUNOLOGJIKË

 DHE IMUNOGJENETIKË NË REALIZIMIN E TRANSPLANTEVE DHE DIAGNOZËN E SËMUNDJEVE AUTOIMMUNE

                           

  Drejtues i grupit kërkimor: Prof. Dr. Genc Sulcebe,

Përgjegjës i Shërbimit të Imunologjisë dhe Pajtueshmërisë indore