Projekti: “Studimi i faktorëve të riskut në trurin normal dhe në zhvillimin e tumorëve të trurit”

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI  I  MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI  I  MJEKËSI

NJËSIA BAZË NEUROSHKENCË – SHËRBIMI I NEUROKIRURGJISË 

Titulli i Projektit:

“STUDIMI I FAKTORËVE TË RISKUT NË TRURIN NORMAL DHE NË ZHVILLIMIN E TUMORËVE TË TRURIT

  Drejtues i grupit kërkimor: Prof. Dr. Mentor Petrela, PU-PH Paris

Përgjegjës i Shërbimit të Neurokirurgjisë

 (Active Member of World Academy of Neurological Surgery)