PROMOCION PËR STUDENTËT

PROMOCION PËR STUDENTËT

Mbështetja për studentët është një nga pjesët kryesore të programeve të DHL për përgjegjësitë sociale GoTeach-GoHelp-GoGreen.

Për shumë vite DHL Albania ka një shërbim të veçantë për studentët, Express Student, i cili lehtëson komunikimin me studentët apo shkollat e universitetet kudo në botë, për dërgimin e dokumentave.

Për periudhën 17 Qershor deri në 30 Shtator 2019, si periudhë e dërgimit të aplikacioneve nëpër uiverstitete, do të ketë një promocion të mëtejshëm për Express Student.

Çmimi i dërgimit për dërgesë dokument deri 0.5 Kg në drejtim të institucioneve shkollore e universitare duke filluar nga: 23 EURO

Çmimi përfshin garancinë financiare 400 EURO në rast humbje.

Shenim: Çmimit i shtohet pagesë shtesë e karburantit sipas indeksit mujor.

Kontaktoni DHL apo vizitoni Pikat e Shërbimit të DHL-së.
Tel: +355 (0) 42406666 | Email: alcs@dhl.com