PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË, TË INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË DHE TË CIKLIT TË DYTË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË, TË INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË DHE TË CIKLIT TË DYTË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në mbledhjen e datës 05.02.2021 miratoi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, për vitin akademik 2022-2023.

Më poshtë do të gjeni Vendimet Senatit Akademik të UMT:

Në link-et e mposhtëm do të gjeni udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit si dhe udhëzimin e Rektorit të UMT , lidhur me procedurat e pranimit dhe regjistrimit në IAL, për vitin akademik 2022-2023, si dhe urdhrin e përbashkët QSHA-RASH, për miratimin e kalendarit:

Data të rëndësishme për pranimet në programet e ciklit të parë dhe programet e integruara, viti akademik 2022-2023

Data të rëndësishme pranimet në programet e ciklit të parë, të integruar të ciklit të dytë (Transferime, troje, kuota të veçanta), për vitin akademik 2022-2023

Data të rëndësishme pranimet në programet e ciklit të dytë, për vitin akademik 2022-2023