PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT ME NR. 30, DATË 09.05.2019, NR. 31, DATË 09.05.2019

PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT ME NR. 30, DATË 09.05.2019, NR. 31, DATË 09.05.2019

Për t’u njohur me vendimet e Bordit të Administrimit, ndiqni linqet e mposhtëm:

Vendim nr. 30, datë 09.05.2019 “Miratimin e riorganizimit të programit të ciklit të tretë “Specializim afatgjatë në Nefrologji” në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë” (Kliko këtu)

Vendim nr. 31, datë 09.05.2019 “Miratimin e pagesës së studentëve, që përfitojnë bursë për vitin akademik 2018-2019, të cilët ndjekin një program studimi të ciklit të parë ose një program studimi të ciklit të dytë të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tirane, të miratuara nga organet e vetëqeverisjes vendore” (Kliko këtu)